Nagy erővel folyik a telep korszerűsítése

2014.12.18.

Nagy erővel folyik a telep korszerűsítése

A gödöllői szennyvíztelep fejlesztésének fő célja, hogy a tisztított szennyvíz minősége megfeleljen az Európai Unió Víz Keretirányelvében és a hazai jogszabályokban foglalt követelményeknek. Az 1,253 milliárd forintos pályázati támogatással megvalósuló beruházás ütemterv szerint halad, a telep nagy része megújult, és az új létesítmények egy része is már működik.

A gödöllői szennyvíztisztító telep összesen 1,37 milliárd forint összköltségű fejlesztése során a telepet korszerűsítik és új műtárgyakkal bővítik, hogy a létesítmény maximálisan megfeleljen a jelenlegi jogszabályoknak és környezetvédelmi előírásoknak. A fejlesztés 1,253 milliárd forintos pályázati támogatással valósul meg, amelyet az Európai Unió Kohéziós Alapja és Magyarország központi költségvetése közösen finanszíroz. A közel 108 millió forintos pályázati önrészt Gödöllő Város Önkormányzata saját forrásból biztosítja.

A kivitelezési munkálatok idén februárban vették kezdetüket és három fő fázisból állnak.

Az első fázisban több ezer köbméter föld megmozgatásával három új vasbeton műtárgyat, egy anoxikus, egy levegőztető és egy ülepítő medencét építettek meg. Az új medencéket – a kedvezőtlen, az átlagosnál csapadékosabb időjárás ellenére – idén szeptemberben üzembe is helyezték, ezzel párhuzamosan az egyik meglévő utóülepítő medencét szintén felújították.

Ősszel, a második fázisban a szennyvizet az új és a már felújított műtárgyakra kormányozták, és ezzel egyidejűleg megkezdődött a régi medencék felújítása. Az átirányítást követő laboratóriumi vizsgálatok szerint a kibocsátott tisztított szennyvíz korábban kifogásolt paraméterei már nem haladják meg a megengedett határértékeket. Az átkormányzás után a meglévő technológiai elemek (előülepítő, levegőztető valamint második utóülepítő) építészeti és gépészeti felújítása vette kezdetét. Ezeket a műtárgyakat - várhatóan a jövő év elején - újból üzembe helyezik.

Az első két fázissal párhuzamosan, a harmadik fázisban a kivitelező megkezdte a biogázkezelés berendezéseinek (gázvonal) valamint az iszapkezeléshez tartozó műtárgyaknak és gépészeti elemeknek (iszapvonal) a felújítását is. Az egyik rothasztó torony kitisztítása, szerkezeti és gépészeti felújítása, illetve az iszapvíztelenítő gép cseréje szintén megtörtént. Elbontásra került a régi gáztartály, és elkészült az új.

A projekt jelenlegi állását a sajtó képviselői és az érdeklődő helyi lakosok vezetett terepbejárás keretében nézhették meg 2014. december 16-án. A sajtóeseményen részt vett Gyenes Szilárd, Gödöllő város alpolgármestere is, aki köszöntő beszédében hangsúlyozta a beruházás kiemelt szerepét Gödöllő város környezetvédelmi programjában, a gödöllői vízbázis megőrzésében. Örömét fejezte ki, hogy a nyílt napon sok fiatal érdeklődött a beruházás iránt.

Sajtóközlemény pdf formátumban >>

A Nyílt Napon elhangzott prezentáció pdf formátumban >>

A képgalériát a képre kattintva nézheti meg!

NyíltNap4.JPG

A fotókat Hídi Szilveszter készítette.